Naše projekty | více projektů

SESAMO - Security and Safety Modelling

Rada programu

Tajemník programu

Autoři koncepce

Michal Pěchouček, Jiří Matas, Tomáš Svoboda, Zdeněk Hanzálek, Jiří Jakovenko, Jiří Novák, Petr Habala, Marie Demlová, Jiří Kléma, Olga Štěpánková, Roman Barták, Filip Železný, Radim Šára, Jiří Žára, Michal Jakob, Martin Rehák, David Šišlák, Antotnín Komenda