Our projects | more projects

OCERA - Open Components for Embedded Real-time Applications

Podpořeno OPPA.

Spolufinancováno Evropským sociálním fondem.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OPPA European Social Fund Prague & EU: We invest in your future.

Board of the Open Informatics

Program secretary

Authors of conception

Pěchouček, Matas, Svoboda, Hanzálek, Jakovenko a Novák, Habala, Demlová, Klema, Štěpánková, Barták, Železný, Šára, Žára, Jakob, Rehák, Šišlák, Komenda