Aktuality | více aktualit

12. Listopad 2015

Předběžné zápisy do letního semestru ak. roku 2015/2016 budou probíhat v době od 16. 11. 2015 (od 17.00 hod.) do 27. 11. 2015 (do 16.00...

3. Listopad 2015

Ke státní závěrečné zkoušce se studenti se zapsanou BP/DP mohou přihlašovat nejpozději do 30. listopadu 2015...

3. Listopad 2015

Srdečně zveme zájemce o studium, příznivce a přátele OI na den otevřených dveří Fakulty elektrotechnické v pátek 20....

30. Září 2015

Milí středoškolští studenti,

rádi bychom Vás informovali o tom, že máte od 1.10.2015, kdy začín...

Partneři | více o partnerech

Úvod

Ve školním roce 2009/2010 otevřela Fakulta elektrotechnická ČVUT nový studijní program s názvem Otevřená informatika.

Stávající program nabízí 3 bakalářské a 5 navazujících magisterských oborů, v inovovaném programu bude od ak. roku 2016/2017 nabídka bakalářských i magisterských oborů rozšířena.

Otevřená informatika je výzkumně orientovaný výukový koncept, jehož primárním cílem je poskytnout studentům kvalitní, se světem srovnatelné vzdělání v oboru informatiky, a tím jim otevřít cestu k navazujícímu (magisterskému a doktorskému) studiu na mezinárodních univerzitách. Nejžádanější a zároveň nejkvalitnější vzdělání nabízí právě výzkumně orientované univerzity díky jejich úzké vazbě na nejnovější poznatky v technologiích, na špičkové odborníky a renomé jednotlivých pracovišť.

Výuka v moderních, dynamických oborech (umělá inteligence, počítačové vidění, grafika, softwarové inženýrství, vestavěné systémy) je vedena týmem kvalitních odborníků s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi. Unikátnost programu je dána jeho otevřeností, v rámci které hrají klíčovou roli následující faktory:

  • vysoká míra volitelnosti umožňující studentovi konfigurovat si vlastní profil studia
  • možnost vedlejších specializací
  • široká paleta nabídky předmětů vyučovaných špičkovými odborníky z celé fakulty elektrotechnické
  • orientace na standardy kurikula IEEE/ACM
  • spolupráce se zahraničními univerzitami
  • absolvent bakalářského programu je schopen nastoupit na navazující magisterský informatický program kdekoliv na světě
  • na magisterský program může nastoupit bakalář ze širokého spektra oborů, včetně těch ne ryze informatických
  • moderní, volně dostupná informační podpora výuky (inspirovaná MIT OpenCourseWare)

 

Naše projekty | Více projektů

Tactical AgentFly
Tactical AgentFly
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem plánovacích a koordinačních algoritmů pro automatický sběr informací pomocí týmů autonomních bezpilotních letounů, a to jak pro nepřetržité sledování...
SESAMO - Security and Safety Modelling
Projekt SESAMO hledá řešení problémů vznikajících z často protichůdných požadavků na "safety" (vyvíjený systém nezpůsobí škodu svému okolí) a "security" (vyvíjený syst...
Predicting protein properties with spatial statistical machine learning
Cílem projektu je vytvořit algoritmy schopné konstruovat modely pro predikci funkcí proteinů na základě strukturní, sekvenční, fylogenetické, interakční informace, informace o expresi genů a o evoluční konzervovanosti strukturní...
OCERA - Open Components for Embedded Real-time Applications
Projekt je zaměřen na vývoj vestavěných systémů pro aplikace s časovými omezeními. Výsledkem projektu jsou volně šiřitelné komponenty jako například: LinCAN (Linux CAN driver, P.Píša) – je Linuxový...
NaviTerier
Návrh a implementace systému pro navigaci zrakově postižených osob v budovách pomocí mobilního telefonu. Náš systém nevyžaduje žádné specializované technické zařízení. Spoléhá se...
interactIVe - accident avoidance by active intervention for Intelligent Vehicles
Jako jeden z 29 partnerů evropského projektu interactIVe se zabýváme viděním pro automobily, zejména pro situace, kdy automobil ještě může zabránit nehodě nebo alespoň zmírnit očekávané následky kolize. Naším...
FRESCOR - Framework for Real-time Embedded Systems based on Contracts
Projekt FRESCOR vytváří rámec pro využití pokročilých rozvrhovacích technik při návrhu vestavěných systémů pokrývající všechny úrovně implementace od operačního systému (zejména...
DeepA
DeepA je projekt zabývající se plánováním v složitých heterogenních prostředích za přítomnosti většího počtu agentů. Agenti operují ve sdíleném prostředí a proto musí uvažovat o...
ARTIST2 - Embedded Systems Design
Dlouhodobou náplní této sítě excelence, která sdružuje 35 center v EU, je aktivně působit v oblasti návrhu vestavěných zařízení. Hlavní cílem je organizování společného výzkumu a letní...
AgentFly
AgentFly
AgentFly je multiagentní systém umožňující rozsáhlé simulace civilní i bezpilotní letecké dopravy. Systém integruje pokročilé plánování letových tras, decentralizované řešen...
AgentC
Cílem projektu je vytvoření sady nástrojů a technik pro analýzu a klasifikaci dat námořní domény. Tyto techniky jsou dále použity pro vytváření modelů typického chování jednotlivých tříd...