Aktuality | více aktualit

7. Leden 2016

Srdečně zveme zájemce o studium, příznivce a přátele OI na den otevřených dveří Fakulty elektrotechnické v pátek 26....

22. Prosinec 2015

Na stránkách fakulty najdete podrobné informace ke státní závěrečné zkoušce v lednu 2016.

Pro bakal...

12. Listopad 2015

Předběžné zápisy do letního semestru ak. roku 2015/2016 budou probíhat v době od 16. 11. 2015 (od 17.00 hod.) do 27. 11. 2015 (do 16.00...

3. Listopad 2015

Ke státní závěrečné zkoušce se studenti se zapsanou BP/DP mohou přihlašovat nejpozději do 30. listopadu 2015...

Partneři | více o partnerech

Pro zájemce o studium

O otevřené informatice

Jste tu poprvé? Přečtěte si důvody proč studovat OI. Budete-li mít otázky, neváhejte se podívat do FAQ nebo se zeptat.

Studijní programy

Už jste viděli nabídku bakalářských a magisterských programů? Všimněte si vysoké volitelnosti, kterou můžete použít pro získání minor specializací.

Přechod do praxe

Důraz na teoretické znalosti u nás kombinujeme s předměty od firem jako Google a Microsoft. Můžete se zapojit do projektů kateder a začít tak svoji diplomovou práci.

Mezinárodní spolupráce

Otevřená informatika od začátku zdůrazňuje studium v angličtině. Díky GRE můžete z našeho bakaláře pokračovat kdekoli v zahraničí. A věděli jste, že z OI si můžete odnést hned 2 tituly naráz?

Studentské aktivity

Podívejte se na fotky a zápisky z mnoha akcí minulého roku. Nově se můžete stát členy Klubu OI.

Přihláška

Jste rozhodnuti pro OI? A znáte pravidla pro přijetí? Přihlašte se k nám a nezapomeňte, že ke studiu můžete snadno získat stipendium.

Naše projekty | Více projektů

Tactical AgentFly
Tactical AgentFly
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem plánovacích a koordinačních algoritmů pro automatický sběr informací pomocí týmů autonomních bezpilotních letounů, a to jak pro nepřetržité sledování...
SESAMO - Security and Safety Modelling
Projekt SESAMO hledá řešení problémů vznikajících z často protichůdných požadavků na "safety" (vyvíjený systém nezpůsobí škodu svému okolí) a "security" (vyvíjený syst...
Predicting protein properties with spatial statistical machine learning
Cílem projektu je vytvořit algoritmy schopné konstruovat modely pro predikci funkcí proteinů na základě strukturní, sekvenční, fylogenetické, interakční informace, informace o expresi genů a o evoluční konzervovanosti strukturní...
OCERA - Open Components for Embedded Real-time Applications
Projekt je zaměřen na vývoj vestavěných systémů pro aplikace s časovými omezeními. Výsledkem projektu jsou volně šiřitelné komponenty jako například: LinCAN (Linux CAN driver, P.Píša) – je Linuxový...
NaviTerier
Návrh a implementace systému pro navigaci zrakově postižených osob v budovách pomocí mobilního telefonu. Náš systém nevyžaduje žádné specializované technické zařízení. Spoléhá se...
interactIVe - accident avoidance by active intervention for Intelligent Vehicles
Jako jeden z 29 partnerů evropského projektu interactIVe se zabýváme viděním pro automobily, zejména pro situace, kdy automobil ještě může zabránit nehodě nebo alespoň zmírnit očekávané následky kolize. Naším...
FRESCOR - Framework for Real-time Embedded Systems based on Contracts
Projekt FRESCOR vytváří rámec pro využití pokročilých rozvrhovacích technik při návrhu vestavěných systémů pokrývající všechny úrovně implementace od operačního systému (zejména...
DeepA
DeepA je projekt zabývající se plánováním v složitých heterogenních prostředích za přítomnosti většího počtu agentů. Agenti operují ve sdíleném prostředí a proto musí uvažovat o...
ARTIST2 - Embedded Systems Design
Dlouhodobou náplní této sítě excelence, která sdružuje 35 center v EU, je aktivně působit v oblasti návrhu vestavěných zařízení. Hlavní cílem je organizování společného výzkumu a letní...
AgentFly
AgentFly
AgentFly je multiagentní systém umožňující rozsáhlé simulace civilní i bezpilotní letecké dopravy. Systém integruje pokročilé plánování letových tras, decentralizované řešen...
AgentC
Cílem projektu je vytvoření sady nástrojů a technik pro analýzu a klasifikaci dat námořní domény. Tyto techniky jsou dále použity pro vytváření modelů typického chování jednotlivých tříd...